Archiv Technical Computing Camp 2023

Technical Computing Camp 2023

TECHNICAL COMPUTING CAMP 2023

Jubilejní desátý ročník setkání příznivců technických výpočtů a simulací Technical Computing Camp se letos opět konal v hotelu Rakovec na Brněnské přehradě.

Setkání bylo doprovázeno krásným a stálým letním počasím, které jistě přispělo k dobré atmosféře. Kapacitu hotelu Rakovec jsme tentokrát využili na maximum, bylo nás dohromady přes 160.

Formát setkání zůstal zachován, během dvou dnů účastníci absolvovali tento program:
  • Novinky v systémech MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE
  • Zvané přednášky uživatelů
  • Workshop – modelování fyzikálních úloh v COMSOL Multiphysics
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
  • Showcase – praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy
  • Tvůrčí dílna – příležitost k týmové práci na jednoduchých úlohách

Většinu prezentovaných materiálů a příkladů najdete na dalších záložkách této archivní stránky.

Na úvod programu nás Michal Blaho seznámil s novinkami, které rok 2023 přinesl v systému MATLAB / Simulink. Poté nás pan Marco Rossi seznámil s vizí společnosti MathWorks v oblasti využití metod umělé inteligence při řešení inženýrských úloh a s tím, jak mohou v této oblasti spolupracovat školy, výzkumné instituce a průmyslové podniky. Další přednášky kolegů Anny Tocháčkové, Jaroslava Jirkovského a Michala Blaha se týkaly témat souvisejících s aktuálním vývojem v oblasti elektrifikace v automobilovém průmyslu, nových možností při zpracování 3D dat a nástrojů, které MATLAB nabízí při návrhu pokročilých řídicích systémů. Martin Foltin podal krátký přehled možností licencování MATLABu během celé kariéry inženýra, od střední školy přes vysokou školu, působení ve startupech až ke standardním licencím používaných v průmyslových podnicích, společnostech a státních organizacích. Kromě programového vybavení samotného nabývají na důležitosti související služby, které napomáhají efektivnímu využití našich nástrojů – propracovaný systém online i prezenčních kurzů, konzultace a cloudové služby.

Přehled možností programu COMSOL Multiphysics opět představil Martin Kožíšek; u příležitosti desátého výročí akce zavzpomínal na úlohy a aplikace, které v minulých letech demonstrovaly šíři využití tohoto programu, ale samozřejmě ukázal i úlohu novou – magnetohydrody­namický pohon, který jsme v pátek účastníkům předvedli i ve formě fyzického modelu.

Tomáš Fridrich se letos věnoval využití nástrojů dSPACE pro simulaci výkonové elektroniky v reálném čase. Oblast výkonové elektroniky zažívá zejména v souvislosti s elektrifikací v automobilové technice prudký rozvoj. Simulační nástroje umožňují urychlení a zlevnění vývojového cyklu vývoje elektromobilů i související infrastruktury.

Na letošním setkání se o své zkušenosti s využitím našich nástrojů podělili tito uživatelé:

Jako doprovod k večernímu rautu jsme uspořádali panelovou diskusi, kde naši kolegové zodpovídali otázky účastníků. Čtvrteční večer jsme pak strávili diskusemi u dobrého jídla a pití na terase hotelu a hraním bowlingu.

Pátek ráno jsme zahájili kvízem s otázkami, které prověřily znalosti a pohotovost obecenstva, ale také daly nahlédnout do života komunity uživatelů našich nástrojů.

Tomáš Vrbata poté formou hands-on workshopu „Moje první simulace“ provedl zájemce řešením zajímavé úlohy, která na první pohled s metodou konečných prvků nesouvisí – řešení bludiště s pomocí zadání úlohy na laminární proudění v COMSOL Multiphysics.

Do soutěže o nejlepší uživatelský projekt se letos zúčastnilo rekordních 11 soutěžících, jsme rádi, že vedle účastníků ze škol se soutěže účastní i uživatelé z firem. Porota pod vedením Prof. Petra Dostála tentokrát musela přepočítávat hlasy – došlo k rovnosti bodů hned na třech místech pořadí. O vítězství v soutěži se podělili slečna Darya Zhurauliova (VUT Brno) a pan Jakub Tureček (ZČU Plzeň).

Seznam projektů, jejich popis a kompletní výsledky soutěže najdete zde >>

Souběžně se soutěží připravili aplikační inženýři Humusoftu i nesoutěžní přehlídku svých vlastních projektů, jejich popis najdete zde >>

Dovolujeme si již dnes vyzvat vás, kdo pracujete s našimi nástroji, k účasti v příštím ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics nebo dSPACE, ať už je využívají v podnikové sféře, ve studiu nebo při domácím použití.

Na závěr campu jsme po obědě opět zařadili Tvůrčí dílnu, kde jste si mohli sednout k počítačům a vyzkoušet řešení několika připravených úloh. Byl i čas na další diskuse a konzultace s našimi kolegy.

Děkujeme přednášejícím, soutěžícím i všem ostatním účastníkům za jejich přispění ke zdárnému průběhu akce. Těšíme se na další setkání s vámi!

Zapište si prosím do svých kalendářů termín příštího ročníku Technical Computing Camp: 5.-6. září 2024!

Karolina Ventluková a Jan Daněk
close